Ma'anshan, Anhui, China 0086-13855556707

Dịch vụ

Quá trình

  • 1, Sản phẩm
  • 2, Khách hàng đến thăm nhà máy hoặc đàm phán trực tuyến
  • 3, ký hợp đồng
  • 4, Sắp xếp hợp đồng sản xuất và cung cấp bảng theo dõi tiến độ cho khách hàng.
  • 5, Hoàn thành sản phẩm và sau đó quay video kiểm tra chất lượng cho khách hàng hoặc khách hàng đến nhà máy để chấp nhận
  • 6, Thanh toán số dư
  • 7, Sắp xếp lô hàng và khai báo hàng hóa
  • 8, Nếu cần thiết, Kỹ sư đến quốc gia của khách hàng để gỡ lỗi và đào tạo

Dịch vụ